Aansluitend op uw aanmelding (via verwijzing, telefoon of email) maken we binnen een dag contact met elkaar. Tegelijk is dat ons eerste therapiegesprek. Wat zijn jullie zorgen? Waaraan willen jullie werken? Welke doelen kunnen we formuleren?

Na enkele gesprekken hebben we een tussentijdse evaluatie om te kijken of de relatie verbetert en of we op de goede weg zijn. Daarna plannen we de verdere verdieping.

In het begin volgen de gesprekken elkaar wat sneller op, later nemen we wat meer tussentijd. Het belangrijkste vindt immers plaats bij jullie thuis.